pH mesanje rastvora

Marko955's picture

Kolika je koncentracija OH jona (mola/L) u rastvoru nastalom mesanjem 200 mL rastvora koji sadrzi 0,15 mol/L KOH i 300mL rastvora koji sadrzi 0,2 mola /L HCl ?

milicaradenkovic's picture

KOH+HCl--------------->KCl+H2O

n(kiseline)=c*V=0.3*0.2=0.06 mol

n(baze)=c*V=0.2*0.15=0.03 mol u visku je kiselina jer je odnos molova 1:1

n1(kiselina)=n(baza)=0.03 mol

n2(kiselina)=n(kiselina)-n1(kiselina)=0.06-0.03=0.03 mol

Vu=V1+V2=200+300=500 ml

c(kiseline)=n2(kiseline)/Vu=0.03/0.5=0.06 mol/l

HCl--------------->H+ + Cl-

{H+}=c{kiseline}=0.06 mol/l

{OH-}=Kw/{H+}=1*10(-14)/0.06=1.67*10(-13) mol/l

 

Marko955's picture

Resenje je 10 na -7..Ja sam uradio isto tako..i isto dobio 1,67 * 10 na -13

Marko955's picture

ufff..greska...u zadatku pise kalcijum hidroksida,a ne kalijum :D ...Moja greska .

Marko955's picture

Kako bi to trebalo onda ...

milicaradenkovic's picture

Ako je kalcijum hidroksid onda je

Ca(OH)2+2HCl-------------->CaCl2+2H2O

posto sam nasla molove da ih ne racunam ponovo ide

n(Ca(OH)2)=0.03 mol 

n(HCl)=0.06 mol posto je odnos molova 1:2 nista nije u visku ni baza ni kiselina pa je 

{OH-}=1*10(-7) mol/l

 

Marko955's picture

aha...znaci uopste i ne treba da se racuna ,nego kad su jednaki ,onda je sredina neutralna...Hvala ti puno .

mancela993's picture

Ali u zadatku ne pise kalcijum vec kalijum .

milicaradenkovic's picture

Ne nego je greska u zadatku treba kalcijum a ne kalijum hidroksid.