Volumetrija

masall's picture

U 100 cm3 rastvora BaCl2 koncentracije 0.1 mol/dm3 dodato je 45cm3 sumporne kiseline koncentracije 0.1 mol/dm3.Kolika je koncentracija barijumovih jona iznad taloga? Da li ovaj rastvor moze da se tritruje standardnim rastvorom EDTA koncentracije 0.02 mol/dm3?

Ksp(BaSO4)= 1.1 * 10-10

Ks(BaY2-)= 6.3 * 107

Ja sam izracunala koncentraciju barijumovih jona iznad taloga:

n(BaCl2)= 0.1*0.1=0.01mol

n(H2SO4)=0.1* 0.045= 4.5*10-3 mol

n(visak Ba2+)= 0.01- 4.5*10-3= 5.5*10-3mol  => c(Ba2+)= 5.5*10-3/0.145=0.0379mol/dm3

Kako da znam da li ovaj rastvor moze da se titruje? Koliko sam razumela trebalo bi da vidim da li ce EDTA izvlaciti barijumove jone iz taloga.Kako to da znam,i na koji nacin je Ksp povezan sa konstantom stabilnosti kompleksa?

Hvala

milicaradenkovic's picture

EDTA se mesa sa metalima u odnosu 1:1. Posto je odnos molova u rastvoru

n(EDTA):n(Ba2+)=0.02:0.0379/:0.02

n(EDTA):n(Ba2+)=1:1.895

EDTA nece istisnuti Ba2+ iz rastvora