zarenje smese magnetita i hematita

zzz555's picture

Posle zarenja smese magnetita, Fe3O4 i hematita Fe2O3 mase 2 g na vazduhu, masa je iznosila 2, 06 g. Naci maseni procenat hematita u uzorku.

Resenje je 13% Fe2O3.

Nikako ne dobijam resenje, vec veci procenat, pa me zanima da li su dobro postavljene jednacine;

Fe3O4 + 4CO = 3Fe + 4CO2

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3 CO2

??? :)

milicaradenkovic's picture

Ja mislim mada nisam sigurna da je resenje sledece.

4Fe3O4+O2---------->6Fe2O3

mt.=2.06 g jer je talog Fe2O3

n(Fe2O3)=mt/Mr=2.06/160=0.01287 mol

ukupno ima Fe2O3 7 molekula

n(Fe3O4):n(Fe2O3)=4:7

n(Fe3O4)=4*n(Fe2O3)/7=4*0.01287/7=0.00735 mol

m(Fe3O4)=n(Fe3O4)*Mr=232*0.00735=1.706 g

w(Fe3O4)=m(Fe3O4)/m(smese)=1.706/2=0.853=85.3 %

w(Fe2O3)=1-0.853=0.147=14.7 %

zzz555's picture

Ja sam radio na ovakav nacin sa jednacinom:

4Fe3O4 + O2 ----------> 6Fe2O3

prvobitna masa je 2g, m(Fe2O3) + m(Fe3O4)=2

Na kraju je masa 2,06 g i to u obliku taloga Fe2O3, odnosno 2,06= m(Fe2O3) + x

x-masa Fe2O3 koja je nastala sagorevanjem Fe3O4

928 g Fe3O3 : 960 Fe2O3 = m (Fe3O4) : x Fe2O3, a m (Fe3O4)= 2 - m( Fe2O3)

sredjivanjem se dobija da je x= (2- m(Fe2O3)) * 960/ 928

2,06= m( Fe2O3) + x

2,06= m (Fe2O3) + (2- m(Fe2O3)) * 960/928

Odatle se dobija da je m(Fe2O3)= 0,235 g

pa je procenat hematita u smesi od 2 g, 0,325/2= 11, 76%

A resenje je 13

:(   U svakom slucaju hvala puno!

alexa996's picture

Kao sto znamo, pod ovakvim uslovima samo moze da dodje do oksidacije FeO iz magnetita u Fe2O3, tako da je reakcija: 4 Fe3O4 + O2 → 6 Fe2O3 . Kako se masa smese povecala sa 2.00 na 2.06 g, odmah uvidjamo da je tih 0.06 g masa kiseonika koji je FeO iz magnetita "pojeo". Ako prema navedenoj reakciji napravimo proporciju:

x : 0.06 g = (4 * 232 g) : 32 g, nalazimo da je x = 1.74 g, pa je onda masa pocetnog hematita 2.00-1.74 =0.26 g, sto je u masenim %: 13 %.

Pozdrav! :)

zzz555's picture

Hvala Aleksa! :)