Realni gasovi

pmf93's picture

Do koje temperature se sme zagrevati celicna boca zapremine 20 l koja sadrzi 8 kg kiseonika,ako dozvoljeni max.pritisak u boci iznosi 350 bara. Kiseonik se ne ponasa pod navedenim uslovima kao idealan gas.

Van der Vals-ove konstante za kiseonik iznose:

a=0,136 Pa*m6/mol2        b=0,0318*10-3 m3/mol

milicaradenkovic's picture

(p-(n*2/V*2)*a)*(V-n*b)=n*R*T

n(O)=n=8*10(3)/32=250 mol kada sve vrednosti uvrstis u jednacinu dobices da je T=79.7 K.