Zapremina

dejanbr1's picture

Koliko dm3 gasa ce se osloboditi rastvaranjem 0.9 g aluminijuma u kalijum-hidroksidu?
Ne razumem sta je ovde gas?

milicaradenkovic's picture

2Al+2KOH+6H2O---------------->2K{Al(OH)4}+3H2

n(Al)=m/Mr=0.9/27=0.033 mol

n(H2):n(Al)=3:2

n(H2)=n(Al)*3/2=3*0.033/2=0.05 mol

1 mol------------------22.4 dm3

0.05 mol---------------x dm3

x=0.05*22.4/1=1.12 dm3 H2