opsta hemija, rastvori

JekaiMickey's picture

Koliko militara koncentrovane H2SO4 (w = 0.96, p = 1.8 g/ml) treba odmeriti za pravljenje 800 ml rastvora koji sadrzi 0.25 mol/l? ( S-32)
Zna li neko kako se resava?

milicaradenkovic's picture

n=c*V=0.8*0.25=0.2 mol

ms=n*Mr=0.2*98=19.6 g

mr=ms/w=19.6/0.96=20.42 g

V=mr/ro=20.42/1.8=11.34 ml 96 % H2SO4