toplota

CileOle's picture

Koliko se toplote oslobadja pri reakciji 1 mol N2 i odgovarajuce kolicine H2 pri sintezi amonijaka ako je delta  r H (NH3)= -46KJ/mol

Koliko se toplote oslobadja pri sagorjevanju 4g kalcijuma   ako je delta r H (CaO) = -636 KJ/mol

milicaradenkovic's picture

1. N2+3H2------------>2NH3

n(NH3)=3*n(N2)=3*1=3 mol

Q=deltaH*n= -46*3= -138 kJ

2.2Ca+O2----------->2CaO

n(Ca)=m/Mr=4/40=0.1 mol

n(CaO)=n(Ca)=0.1 mol

Q=deltaH*n=0.1*(-636)= -63.6 kJ