oslobadjanje toplote

CileOle's picture

Promjena standardne entalpije reakcije HCl + NaOH = NaCL + H2O iznosi delta r H standardno = -56KJ/mol. Koliko se toplote oslobodi pri potpunoj neutralizaciji 10 L rastvora HCl koncentracije 0,01 mol/dm3.

HCl + NaOH = NaCl + H2O

milicaradenkovic's picture

HCl+NaOH------------->NaCl+H2O

n(HCl)=c*V=0.01*10=0.1 mol

Q=deltaH*n(HCl)= -56*0.1= -5.6 kJ