pH, pOH

Tropke's picture

pH rastvora koji sadrzi 10(-4) mol jona OH- u odnosu na pH ciste destilovane vode je?

milicaradenkovic's picture

pH=7 to je pH ciste vode

pOH=4 jer je {OH-}=1*10(-4) pa je 

pH=14-4=10 povecano za 3 pH jedinice