par pitanja

andjela's picture

1. Magnetni momenti dvaju Mn 2+ komplexa imaju sledece vrijednosti : K4Mn(NCS)6]*3H2O µ = 6,06 BM K4[Mn(CN)6]*3H2O µ=2,13 BM Kako objasniti tako veliku razliku µ za ove komplexe sa istim CA ? 2.Zasto se zlato oksiduje kiseonikom samo u prisustvu CN - jona ? Rastvaranje zlata i platine u carskoj vodi ali ne i u cistoj azotnoj ?

milicaradenkovic's picture

1. Kod mangana imas 5 d orbitala i to su d(xy), d(xz), d(yz),d(x*2-y*2) i d(z*2). Kada imas slab ligand onda se tri orbitale d(xy), d(xz) i d(yz) nalaze na t2g a ostale dve na eg nivou i te orbitale su na t2g nivou polupopunjene i tu ima 5 nesparenih elektrona. Kada je kompleks sa jakim ligandom onda se svi elektroni nalaze na t2g nivou stim sto su d(xy), d(yz) popunjene a d(xz) polupopunjena i tu postoji jedan nesparen elektron i zato je tako velika razlika u magnetnim momentima. T znaci -tri orbitale e-dve orbitale a g iste energije.

2. Zlato i platina se rastvaraju u carskoj vodi a ne u HNO3 jer je carska voda mesavina HNO3 i HCl gde svaka kiselina reaguje sa zlatom gde se HNO3 ponasa kao oksidant a HCl reaguje sa ASu i formira AuCl4- jon.Zlato i platina ne mogu reagovati sa HNO3 jer nema dovoljno jona koji bi formirali kompleks.

3. Zlato se oksiduje sa O2 u prisustvu CN- jona jer zlato gradi kompleksna jedinjenja sa kada bi reagovalo samo sa O2 stvorio bi se oksid.