Zadaci iz hemije (tehnologija ugljenih hidrata)

Teodora21's picture

 Izračunati sadržaj hlorida u skrobnom sirupu, ako je za titraciju rastvora koji sadrži 20 g uzorka utrošeno 17 cm3, a za slepu probu 1,2 cm3 srebro-nitrata koncentracije 0,1 mol/dm3.

milicaradenkovic's picture

Da li neko zna kako se resava ovaj zadatak?