Masa

Marijax's picture

Amonijum-sulfat se dobija prema reakciji koja se može predstaviti sledećom hemijskom jednačinom:

H2SO4 + 2 NH3 -----------> (NH4)2SO4 .

Koja masa amonijum-sulfata se može dobiti iz 2 kg sumporne kiseline i 1 kg amonijaka?

 

Rješenje: 2,69 kg

milicaradenkovic's picture

H2SO4+2NH3------------------>(NH4)2SO4

n(kiseline)=m/Mr=2*10(3)/98=20.408 mol

n(NH3)=m/Mr=1*10(3)/17=58.82 mol

iz jednacine je odnos molova

n1(NH3)=2*n(H2SO4)=2*20.408=40.816 mol u visku je amonijak

n((NH4)2SO4)=n(H2SO4)=20.408 mol

m((NH4)2SO4)=n((NH4)2SO4)*Mr=20.408*132=2.69 kg