Joni

Marijax's picture

Koliko ima natrijumovih i hloridnih jona u rastvoru natrijum-hlorida koncentracije 58,5 mg/dm3? (Alfa=1)

 

Rješenje: 6 * 1020 Na+, 6 * 1020 Cl-

milicaradenkovic's picture

c(NaCl)=y/Mr=58.5*10(-3)/58.5=1*10(-3) mol/dm3

NaCl------------------>Na+ + Cl-

1 mol-------------------6*10(23)

0.001 mol---------------x

x=0.001*6*10(23)/1=6*10(20) jona

c(Na+)=c(Cl-)=6*10(20)