molski udio

CileOle's picture

Izracunajte molski udio (molski razlomak) i molski procenat rastvorene supstance i vode u:
- zasicenom rastvoru CrO3 na 50 0 C , a rastvorljivosr CrO3 je 1,82 g/g H2O

rezultat : x(CrO3)= 24,71%
              x(H20)=75,29 %

 

milicaradenkovic's picture

x(CrO3)=n(CrO3)/nu

nu=n(CrO3)+n(vode)

n(CrO3)=M/Mr=1.82/100=0.0182 mol

n(vode)=m/Mr=1/18=0.055 mol

nu=0.055+0.0182=0.0732 mol

x(CrO3)=0.0182/0.0732=0.249=24.9 %

x(vode)=100-x(CrO3)=100-24.9=75.1 %