Molalnost

lala's picture

Molalitet 18,9% rastvora natrijum-hlorida je:

Rješenje: 3,98

alexa996's picture

Za racunanje molalnosti rastvora, kada ti je dat maseni udeo, mozes koristiti formulu: b=(1000*w)/(M*(100-w)), gde je w-maseni udeo u %, a M-molarna masa rastvorene supstance (ovu formulu uopste ne moras da pamtis, vrlo jednostavno se izvode preko formule za maseni udeo). Zamenom podataka w=18.9 i M=58.5, dobijas rezultat b=3.98mol/kg.

lala's picture

Možeš li u potpunosti da mi uradiš zadatak? Da vidim kako se računa, pretvara, itd., itd...

alexa996's picture

I nacin:
Uzmi jednu masu rastvora, npr. 100g. Tu ima onda 18.9g NaCl. To je u mol-ovima n=mNaCl/MNaCl =18.9g/58.5g/mol=0.323 mol. Masa vode u rastvoru: 100g-18.9g=81.1g, sto je u kg: 0.0811kg. Molalnost je onda b=kolicina(mol) NaCl / masa vode (kg). b=0.323/0.0811=3.98 mol/kg.

II nacin: preko formule: b= (1000*18.9)/(58.5*(100-18.9))=18900/4744.35=3.98 mol/kg