rastvor

CileOle's picture

Koliko nastaje cm3 vodenog ratvora kalcijum-hlorida i kojeg masenog udjela mijesnajem slijedecig rastvora kalcijum-hlorida: 350g 8,50%tnog rastvora, 450 g 32,6%tnog rastvora i 750 g 17,4 %tnog rastvora ako je gustina dobijenog rastvora na 20oC ro=1,18g/cm3.

Rezultat: V(rastvora) = 1314 cm3 ; w(CaCl)= 0,1977

milicaradenkovic's picture

mru.=mr1+mr2+mr3=350+450+750=1550 g

V(rastvora)=mru/ro=1550/1.18=1314 cm3

msu.=ms1+ms2+ms3

ms1=w1*mr1=350*0.085=29.75 g

ms2=w2*mr2=450*0.326=146.7 g

ms3=w3*mr3=750*0.174=130.5 g

msu=130.5+29.75+146.7=306.95 g

w(CaCl2)=msu/mru=306.95/1550=0.198