masena koncentracija

CileOle's picture

Koja zapremina ratsvora barijum-hloorda kolicinske koncentracije 2 mol/dm3 je potrebna za pripremanje 250 cmrrastvora u kojem bi masena kncentracija hloridnih jona Cl  bila gama (Cl-)= 3,5 g/dm3 , M(BaCl2)= 208,3 g/mol ; M(Cl2)=71,0 g/mol

rezultat: 6,8 cm 3

milicaradenkovic's picture

BaCl2-------------->Ba2+ + 2Cl-

c(Cl-)=y/Mr=3.5/35.5=0.099 mol/l

n(Cl-)=c(Cl-)*V=0.099*0.25=0.02475 mol

n(BaCl2)=n(Cl-)/2=0.02475/2=0.012375 mol

V(BaCl2)=n(BaCl2)/c(BaCl2)=0.012375/2=0.0062 l=6.2 ml