pH

lala's picture

Kolika je pH vrijednost rastvora dobijenog mješanjem 150 cm3 rastvora HNO3, koncentracije 0.01 mol/dm3 i 250 cm3 rastvora KOH koji sadrži .056 g KOH u 1 dm3 rastvora?

Rješenje: 11

milicaradenkovic's picture

KOH+HNO3-------------->KNO3+H2O

n(kiseline)=c*V=0.01*0.15=0.0015 mol

n(baze)=c*V=0.01*0.25=0.0025 mol u visku je baza

c=y/Mr=0.56/56=0.01 mol/l

n1(baze)=n(kiseline)=0.0015 mol

n2(baze)=n(baze)-n1(baze)=0.0025-0.0015=0.001 mol

Vu=V1+V2=150+250=400 cm3

c(baze)=n2(baze)/Vu=0.001/0.4=0.0025 mol/l

c(OH-)=c(baze)=0.0025 mol/l

pOH= - log(OH-)=2.6

pH=14-pOH=11.4