glukoza

CileOle's picture

Etanol se moze dobiti fermentacijom glukoze. Koliko glukoze treba za dobijanje 132,0 kg rastvora etanola masenog
udjela 0,958.

C2H5OH = 1.2 C6H12O6
rezultat: 246 kg

 

milicaradenkovic's picture

C2H5OH---------------->1/2C6H12O6

ms=w*mr=132*0.958=126.46 kg

n=ms/Mr=126.46/46=2.75 mol

n(glukoze)=n/2=2.75/2=1.375 mol

m(glukoze)=n(glukoze)*Mr=1.375*180=246 kg