pH vrednost

zzz555's picture

 U rastvor 0,348 g nekog anhidrovanog fosfata alkalnog metala dodato je 30 cm3 HCl koncentracije o,1 mol/dm3, pH dobijenog rastvora je 2,12. Koja je so u pitanju?

pKa1= 2,12

pKa2= 7,21

pKa3= 12,32

Resenje je K2HPO4.

U zavisnosti od kolicine soli odnosno kiseline, mogu nastati razliciti proizvodi... Ali kako da postavim reakciju, ako koristim  formulu pH= pKa + log c soli/c konjugovane baze?

milicaradenkovic's picture

Da li neko zna resenje zadatka?