Maseni udeo

Jecy's picture

Maseni udeo NH3  u amonijacnoj vodi je 25%.Izracunajte u kojoj se amonijacne vode nalazi 5 mol NH3.

milicaradenkovic's picture

w(NH3)=25 % to znaci da se 25 g NH3 nalazi u 100 g amonijacne vode

25:100=85:x

m(NH3)=n*Mr=5*17=85 g

x=85*100/25=340 g amonijacne vode

Lenalena2's picture

Zasto 85?

milicaradenkovic's picture

Zato sto je broj molova amonijaka 5 a molarna masa amonijaka je 17 pa kad se to pomnozi onda je masa amonijaka 85.