Zadaci

Prima972's picture

1.zadatak

Izracunajte maseni udeo kristalne sode ,Na2CO3*10H20 u 10.85% rastvoru Na2CO3.

2.zadatak

KNO3 dosta se koristi kao kalijumovo vestacko djubrivo.Izracunajte maseni udeo kalijuma u ovom jedinjenju.

3.zadatak

Izracunajte koliko se kilograma magnezijuma i kalcijuma moze dobiti elektrolizom 100kg  njihovih rastopljenih hlorida.

milicaradenkovic's picture

2. KNO3 

w(K)=Ar(K)/Mr=39/101=0.386=38.6 %

3. MgCl2------------------>Mg + Cl2

katoda(-): Mg2+ + 2e- ------------------>Mg

anoda(+): 2Cl- - 2e- ---------------->Cl2

m=100 kg

n(MgCl2)=n(Mg)=1052.63 mol

n(MgCl2)=m/Mr=100*10(3)/95=1052.63 mol

m(Mg)=n(Mg)*Mr=1052.63*24=25263.12 g=25.26312 kg

2KCl---------------------->2K + Cl2

katoda(-): K+ + e- ----------------->K

anoda(+): 2Cl- - 2e- ------------------->Cl2

m=100 kg

n(KCl)=m/Mr=100*10(3)/74.5=1342.28 mol

n(KCl):n(K)=2:2

n(K)=2*n(KCl)/2=1342.28*2/2=1342.28 mol

m(K)=n(K)*Mr=1342.28*39=42349 g=52.349 kg

1. w(Na2CO3)=10.85 % je 10.85 g Na2CO3 u 100 g rastvora

10.85:x=106:286

x=10.85*286/106=29.274 % Na2CO3*10H2O

Prima972's picture

Hvala puno!!

Prima972's picture

Hvala puno!!

Dinko's picture

Na osnovu jednacine 3H2+N2 slijedi 2NH3
Izracunati koliko ce nastati molekula amonijaka ako reaguje 5,6 litara H2 pri STP.

TheSigma's picture

Zar se ne trazi za kalcijum (Ca) a ne za kalijum (K)????

milicaradenkovic's picture

Jeste greska u citanju zadatka.