Rastvori

Daljinski1234's picture

Koliko je grama 10% rastvora NaOH potrebno za pripremanje 250cm3 rastvora koncentracije 0.2 mol/dm3. Resenje je 20.

Hvala!

milicaradenkovic's picture

n(NaOH)=c*V=0.25*0.2=0.05 mol

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=0.05*40=2 g

mr=m(NaOH)/w=2/0.1=20 g