Opšta hemija: određivanje mjerodavnog reaktanta.

Dexter's picture

Uvođenjem 20 dm3 plinovitog NH3 u 252 g 48,4 postotne otopine HNO3, dobijen je NH4NO3. Koliko se NH4NOdobije uz iskorištenje od 96%? Koji od reaktanata je mjerodavni, a koji u suvišku i koliko?

milicaradenkovic's picture

HNO3+NH3--------------------->NH4NO3

ms=w*mr=252*0.484=121.97 g

n(NH3)=V(NH3)/Vm=20/22.4=0.893 mol

n(HNO3)=ms/Mr=121.97/63=1.94 mol

posto je odnos molova 1:1 merodavni je reaktant NH3 

n(NH4NO3)=n(NH3)=0.893*0.96=0.857 mol

m(NH4NO3)=n(NH4NO3)*Mr=0.857*80=68.56 g

u visku je HNO3 n1(HNO3)=n(NH3)=0.893 mol

n2(HNO3)=n(HNO3)-n1(HNO3)=1.94-0.893=1.047 mol

Dexter's picture

Hvala Milice :)