Analiticka hemija zadatak

Major's picture

Za titraciju 25.00 cm3 rastvora koji sadrzi smesu H2SO4 i H3PO4 trosi se 37.20 cm3 rastvora NaOH koncentracije 0.1008 mol/dm3 uz metil-oranz kao indikator,a ista zapremina kiselog rastvora uz fenolftalein trosi 49.60 cm3 baze. Izracunati koncentraciju H3PO4 i H2SO4 u rastvoru.

Unapred hvala... :)

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje sledece

Ako prvo koristis kao indikator metiloranz on menja boju na pH=4.5 pa reaguje 

H2SO4+2NaOH-------------->Na2SO4+2H2O

n(baze)=c*V=0.037*0.1008=0.00373 mol

n(kiseline)=n(baze)/2=0.00373/2=0.001865 mol

Vu=V1+V2=25+37=62 cm3

c(kiseline)=n(kiseline)/Vu=0.001865/0.062=0.03 mol/l H2SO4

ako kao indikator koristis fenolftalein on menja boju na pH=8 pa reaguje 

H3PO4+3NaOH------------------>Na3PO4+3H2O

n(baze)=c*V=0.04960*0.1008=0.005 mol

n(kiseline)=n(baze)/3=0.005/3=0.0017 mol

Vu=V1+V2=49.60+25=74.6 cm3

c(kiseline)=n(kiseline)/Vu=0.0017/0.0746=0.023 mol/l H3PO4

Nenica92's picture

Da li moze mala pomoc. :D Ovako, zadatak mi glasi:

Neki uzorak sadrzi 18% Fe. Koliko grama uzorka treba odmeriti da masa taloga Fe2O3 nakon zarenja ne bi bila manja od 0,1500 g. Hvala puno, unapred!