Disocijacija/Ionizacija

asterix's picture

Zna li netko razliku između pojmova ionizacija i disocijacija?
U oba slučaja nastaju ioni , zar ne?
Da li je tačnije reći disoc. ili ionizacija kiselina/baza?
 

milicaradenkovic's picture

Jonizacija je kada atom gubi valentni elektron iz poslednje elektronske ljuske.Posto atom gubi elektron iz poslednje elektronske ljuske on postaje pozitivan jon.

Disocijacija je raspadanje molekula na manje delove (atome, jone, manje molekule, radikale)

asterix's picture

Ok.. A da li je ispravnije reći ionizacija ili disocijacija kiselina? Ili je to isto...?

milicaradenkovic's picture

Nekada moze se reci disocijacija a neka jonizacija.

asterix's picture

Isto je