Rastvori

todorovic's picture

Izračunati masu FeSO4x7H2O koju treba rastvoriti u 372,2 g vode da bi se dobio rastvor sa masenim procentom FeSO4 od 3,8%?

milicaradenkovic's picture

w(FeSO4)=0.038

mr=ms+m(vode)

w=ms/(ms+372.2)

0.038=ms/(ms+372.2)

0.038*ms+14.14=ms

14.14=0.962*ms

ms=14.7 g

14.7 g----------------------------152 g/mol

x g-----------------------------------278 g/mol

x=278*14.7/152=26.88 g FeSO4*7H2O