reakcije

Jecy's picture

Napisati sve moguce kombinacije reakcija neutralizacije:fosforna kiselina sa aluminijum hidroksidom.

milicaradenkovic's picture

3H3PO4+2Al(OH)3--------------->Al2(HPO4)3+6H2O

Al(OH)3+3H3PO4---------------->Al(H2PO4)3+3H2O

Al(OH)3+H3PO4----------------->AlPO4+3H2O