Kolicinska koncentracija

Joca994's picture

Izracunati kolicinsku koncentraciju azotne kiselina u rastvoru ako je y=10 g/dm3 ?
 

milicaradenkovic's picture

y=10 g/dm3

c(HNO3)=y/Mr=10/63=0.0159 mol/dm3