Rastvorljivost

Joca994's picture

Koliko molova K2S treba rastvoriti u 100g H2O da bi se dobio 5% rastvor?

milicaradenkovic's picture

mr=ms+m(vode)

w(K2S)=ms/mr=ms/(ms+m(vode))

0.05=ms/(ms+100)

0.05*ms+5=ms

5=0.95*ms

ms=5/0.95=5.26 g

n(K2S)=ms/Mr=5.26/110=0.0478 mol