5-a grupa p.s.e.

Jecy's picture

Izracunajte koliko se kilograma ciste azotne kiseline teorijski moze dobiti iz 1000 m3 amonijaka pri n.u.
resenje 2812.5 kg

milicaradenkovic's picture

NH3+2O2----------------->HNO3+H2O

n(NH3)=V(NH3)/Vm=1000*10(3)/22.4=44643 mol

n(HNO3)=n(NH3)=44643 mol

m(HNO3)=n(HNO3)*Mr=44643*63=2812.5 kg