stehiometrija

Isidoraa's picture

27g uzorka neke supstance koja se sastoji od ugljenika, vodonika, azota i kiseonika pri sagorijevanju daje 16.2 g H2O i 26.4g CO2. 14,7g drugog uzorka iste supstance odgovarajucim reakcijama preveden je u amonijak, pri cemu je dobijeno 5.68g NH3. Odredi formulu tog jedinjenja.
rjesenje:  CH3ON

milicaradenkovic's picture

Ja milsim da je resenje sledece ali nisam sigurna

X+O2---------------------->N2+CO2+H2O

n(CO2)=m/Mr=26.4/44=0.6 mol

n(C)=n(CO2)=0.6 mol

n(H2O)=m/Mr=16.2/18=0.9 mol

n(H)=2*n(H2O)=0.9*2=1.8 mol

m(H)=n(H)*Mr=1.8*1=1.8 mol

m(C)=n(C)*Mr=0.6*12=7.2 g

m(uzorka)=m(H)+m(C)+m(O)+m(N)

27=1.8+7.2+m(O)+m(N)

18=m(N)+m(O)

18=n(O)*Mr(O)+n(N)*Mr(N)

18=x*16+y*14

x=y

18=14*x+16*x

18=30*x

x=18/30=0.6 mol

n(C):n(H):n(O):n(N)=0.6:1.8:0.6:0.6/;0.6

n(C):n(H):n(O):n(N)=1:3:1:1 i formula je CH3ON

 

Isidoraa's picture

zasto n(H)=2*n(H2O)=0.9*2=1.8 mol

milicaradenkovic's picture

Zato sto imas 2 H atoma u vodi.

Isidoraa's picture

Pa odakle bi ja trebalo da znam da mogu da dobijem kolicinu H iz H2O
zar ne bi ustvari trebao broj da bude manji posto imam i O

milicaradenkovic's picture

Ti kada imas masu CO2 i H2O ti nadjes molove i iz tih molova trazis molove C i H  a ne smanjujes masu zbog kiseonika.