CaCO3

anesa's picture

U zadatku imam reakciju dobijanja soli CaCO3  koja glasi :
H2CO3 + Ca(OH)2--> CaCO+ 2H2O

a) kako razdvojiti katione i anione u ovoj hem. reakciji 

b)kako odrediti kolicinu soli gravimetrijski, a kako volumetrijski

Mnogo bih Vam bila zahvalna ukoliko biste rijesili ovaj zadatak...

Winkler chem's picture

1) Dovoljno je na nastali CaCO3 sipati HCl i gas koji se izdvaja uvoditi u rastvor Ba(OH)2. Ukoliko se pojavi belo zamucenje to je dokaz da je taj gas CO2 i da su u pitanju karbonati.

Kalcijum se moze lako dokazati iz rastvora na vise nacina:

1. Ukoliko u oksidacioni plamen bunzenove grjalice unesec platinsku iglu koju si prethodno uronio u epruvetu sa rastvorom a pri tome se plamen oboji ciglacrvenom bojom, onda svakako mozes tvrditi da tu ima  kalcijuma.

Drugi nacin, kao potvrda prvog, je da uzmes deo tog rastvora i dodas alonijum-hlorid a zatim rastvor kalijumheksacijanoferata (II). Ukoliko se stvori beli talog koji se rastvara samo u jakim kiselinama onda mozes tvrditi da je tu kalcijum. Naravno postoji jos mnogo reakcija koje mogu posluziti za dokazivanje kalcjume.

2. Gravimetrijski: Najjednostavnije je da procedis nastali talog CaCO3, zatim isperes dejonizovanom vodom, osusis na 110C dok sva voda ne ispari, spalis filter papir u tiglu po regularnoj proceduri koja se primenjuje u gravimetriji, i zaris uzorak na 1100 C do konstantne mase. 

Volumetrijski je najednostavnije da talog rastvoris u HCl, razblazis; dodas rastvor NaOH do pH 12 i titrujes standardnim rastvorom EDTA uz mureksid kao indikator do promene boje. To je klasican volumtrijski nacin.

 

Pozdrav.