Koliko se grama ....

animallover95's picture

Prilikom prolaska struje od 10 ampera u toku 3 h, izdvoji se 13.6 g supstance. Koliko se grama supstance izdvaja pod uticajem 1 mola elektrona...?

Tačan odgovor: 12.1 

Winkler's picture

Evo nekoliko podataka koji bi trebalo da te navedu na resenja:

Q- naelektrisanje; Q=I*t (C)

1 mol elektrona a to je 6,023*1023 elektrona nosi naelektrisanje od 96485 C (tzv. Faradejeva konstanta).

Ostatak proracuna je jednostavan!