Neorganska hemija

morissey's picture

Koji je metal hemijski aktivniji, litijum ili natrijum? Kako se ovo moze objasniti s obzirom da se u naponskom nizu elemenata litijum nalazi levo od natrijuma?

Predpostavljam na osnovu ovog drugog pitanja da je aktivniji Na ali ne znam zasto :)

milicaradenkovic's picture

Aktivniji je Na jer je valentni elektron kod Na udaljeniji od jezgra nego kod Li.