Magnezijum reakcija

zzz555's picture

Uzorak magnezijuma je sagoren na vazduhu. Cvrstom proizvodu mase 18 g dodat je ratsvor HCl do potpunog rastvaranja . Pri tretmanu dobijenog rastvora sa NaOH izdvojio se gas i pao talog mase 29 g. Izracunajte zapreminu izdvojenog gasa. resenje je 4,48.

E sada ako je Mg sagoren onda je reakcija 2Mg + O2--------> 2MgO, Onda MgO + 2HCl -------> MgCl2 + H2O

Onda MgCl2 + 2NaOH -------> Mg(OH)2  + 2NaCl, odakle gas??? Samo mi je to nejasno.

zzz555's picture

neko?

milicaradenkovic's picture

Ni meni nije jasno koji je gas u pitanju. Ako neko zna neka napise.

urostodorovic95's picture

Kojih gasova u vazduhu ima sem kiseonika? Razmislite sa cime bi jos magnezijum mogao da reaguje. :)

zzz555's picture

Sa CO2, pa se stvara ugljenik i magnezijum oksid. Ali kako posle?

zzz555's picture

AAA cek cek, reaguje sa azotom 3 Mg + N2 ...... >Mg3N2  2Mg + O2 ------> 2MgO   i 2Mg + CO2-------> 2MgO  + C

MgO + 2HCl------->  MgCl2 + H2O

a Mg3N2 + NaOH ------> Mg(OH)2  + NH3  + sta jos, ako je ovo sve ispravno

zzz555's picture

Odnosno nastaje Mg(OH)2  + Na3N koji se raspada na Na i N2

 

Mg3N2 +6 NaOH ------> 3Mg(OH)2  + 6Na + N2