Količinska koncentracija

DorotiNijeUKanzasu's picture

Odrediti količinsku koncentraciju srebro ( I ) hlorida u rastvoru koji je dobijen miješanjem 100 cm3 rastvora srebro (I) hlorida,koncentracije 2 mol/dm3 i 200 cm3 istog rastvora,koncentracije 1 mol/dm3. 

Ja sam nekako uradila zadatak,ali nisam bas najsigurnija da je to upravo rješenje,pa bih vam bila puno zahvalna ako biste mi pomogli. :)

milicaradenkovic's picture

V1=100 cm3 a c1=2 mol/dm3

V2=200 cm3 a c2=1 mol/dm3

n1=c1*V1=0.1*2=0.2 mol

n2=c2*V2=1*0.2=0.2 mol

nu=n1+n2=0.2+0.2=0.4 mol

Vu=V1+V2=100+200=300 cm3

cu=nu/Vu=0.4/0.3=1.33 mol/dm3 AgCl

DorotiNijeUKanzasu's picture

To je to sto sam i ja uradila! Puno hvala!