Stehiometrija

miljanad's picture

Koliko ce se osloboditi litara kiseonika (normalni uslovi) u reakciji 14,2 g kalijum-superoksida sa odgovarajucom kolicinom ugljen(IV)-oskida?

Resenje je 6,72.

milicaradenkovic's picture

4KO2+2CO2-------------------->2K2CO3+3O2

n(KO2)=m/Mr=14.2/71=0.2 mol

n(O2):n(KO2)=3:4

n(O2)=3*n(KO2)/4=3*0.2/4=0.15 mol

V(O2)=n(O2)*Vm=22.4*0.15=3.36 dm3 greska je u resenju 

 

md.vukasin's picture

Uopšte nije pogrešno rešenje: 

4KO2+2CO2----->2K2CO3+3O2

28,4g KO2------------------------x L O2

4*71g(Mr od KO2)=284g--------------3*22,4 L O2=67.2L

X=28,4*67.2 / 284

x=6.72L O2

milicaradenkovic's picture

Masa KO2 nije 28.4g nego 14.2 g.

Jovana999's picture

Kolika je zapremina  96% rastvora koncentrovane H2SO4  cija je gustina 1.84 g/cm kubnom potrebnaza pripremanje 400cm kubnih 40% rastvora sumporne kiseline cija je gustina 1.325 g/cm kubnom

Znate li da uradite ovaj zadatak?

mirza salkić's picture

pWV(konc.H2SO4)=pWV(H2SO4)

samo izvučeš ovo V od (konc.H2SO4) i dobiješ 120ml

NenadW41's picture

Koliko je potrebno molekula kiseonika da bi se oksidovalo 40g metana? Hvala unaprijed

 

 

mirza salkić's picture

CH+ 2O→ CO+ 2H2O

n(CH4):n(O2)=1:2

n(O2)=2n(CH4)

n(O2)=2  * 40g/16g/mol

n(O2)=5 mola i sad samo pomnožiš sa NA:

n=N/NA   N(O2)=5 mola*6,022*1023 mol-=3,011*1024 molekula O2