Organska hemija

Kristina 96's picture

Da li bi neko bio ljubazan da mi ispise pravila o nomenklaturi alkana,cikloalkana,alkena,diena i alkina?unapred zahvalna.

milicaradenkovic's picture

Kada dajes imana alkanima postoje pravila a to su >

-kada je u pitanju ravan niz bez racvanja onda prebrojis koliko imas ugljenikovih atoma i das naziv

-kada imas niz koji ima neku grupu onda gledas sa koje je strane grupa najbliza i prvo pises broj grupe za koji C atom je vezana a onda naziv alkana ili kada imas grupu na nekom C atomu pogledas koji je niz duzi onaj gde je grupa ili onaj ravan i onda pises broj grupe pa naziv alkana

kod alkena je sledece:

-kada je u pitanju ravan niz kada dajes naziv alkenima gledas kom C atomu je bliza dvostruka veza i onda pises broj tog atoma pa naziv alkena

- kada imas alken sa nekom grupom na C atomu onda pises prvo naziv i broj grupe pa onda broj gde se nalazi dvostruka veza i naziv alkena

kod alkina je isto kao i kod alkena samo je u pitanju trostruka veza

kod cikloalkana:

- kada dajes naziv cikloalkanima onda prebrojis sve C atome u prstenu i das naziv tako sto moras da ima u nazivu ciklo pa naziv alkana

- kada imas za cikloalkan vezanu neku grupu prvo vidis na kom se C atomu nalazi ta grupa pa napises broj i naziv grupe pa naziv cikloalkana

kod diena:

- kada dajes imena dienima prvo moras da vidis na kom C atomu se nalaze dvostruke veze pa pises brojeve tih C atoma pa naziv alkana pa dien npr.

CH2=CHCH=CH2 1,3- butadien

- kada imas grupe vezane za C atome kod diena pises prvo naziv i broj grupe pa brojeve gde se nalaze dvostruke veze pa naziv alkana i na kraju dien.