maseni udio

CileOle's picture

1. Zagrijavanjem 12.659 g smjese MgSO4 * 7 H2O i Na2SO4 *10 H20 uklonjena je kristalna voda. Masa preostalih bezvodnih soli iznosila je 5,986 g. Izracunajte :
a) sastav smjese hidratisanih soli u procentima (rez. ω(MgSO4 * 7 H2O)=0,6738; ω(Na2SO4 *10 H20)=0,3262)

b)sastav dobijene smjese bezvodnih soli u masenim udjelima (rez. ω(MgSO4) = 0,6960 ; ω(Na2SO4) =0,3040

milicaradenkovic's picture

Ako neko moze da izbrise prethodni komentar jer je pogresan

a) n(MgSO4)=n(MgSO4*7H2O)

m(MgSO4)=x

m(MgSO4*7H2O)=12.659-x

m(MgSO4*7H2O)+m(Na2SO4*10H2O)=12.659 g

X/120=(12.659-X)/246

246*X=12.659*120-120*X

246*X+120*X=1519.08

X=1519.08/366=4.15 g

w(Na2SO4*10H2O)=m/m(smese)=4.15/12.659=0.327

m(MgSO4*7H2O)=12.659-4.15=8.509 g

w(MgSO4*7H2O)=m/m(smese)=8.509/12.659=0.673

b) n(MgSO4*7H2O)=m/Mr=8.509/246=0.0346 mol

m(MgSO4)=n(MgSO4)*Mr=0.0346*120=4.15 g

w(MgSO4)=m/m(smese0=4.15/5.986=0.694

w(Na2SO4)=1-w(MgSO4)=1-0.694=0.306