Hidroliza i elektrolitička disocijacija.

Marijax's picture

Možete li mi objasniti razliku između disocijacije i hidrolize?

Kakva jedinjenja ne hidrolizuju, a kakva hidrolizuju? Da li sva jedinjenja disosuju?

 

Zadatak: Zaokruži slovo ispred jedinjenja koje sa natrijum-hidroksidom daje jedinjenje koje u vodenom rastvoru hidrolizuje: a) CL2O7; b) HCl; c) CO2; d) SO3; e) N2O5.

Rješenje: HCl. Zašto?

milicaradenkovic's picture

Disocijacija je proces gde se molekul razlaze na sopstvene delove.

Hidroliza je proces gde se molekul raspada na dva manja dela pod  uticajem vode. Supstance koje hidrolizuju su soli jakih kiselina i slabih baza, soli slabih kiselina i jakih baza , soli slabih baza i slabih kiselina.

Kada NaOH reaguje sa HCl formira se so NaCl i ta so u vodenom rastvoru ne hidrolizuje jer disosuje na jone Na+ i Cl- tako da ja mislim da je pogresno resenje ili da se u zadatku trazilo umesto hidrolize disocijacija.

Novak's picture

Odgovor

Pop.'s picture

Novace, pisanjem H2O iznad strelice pojasnjavas da je doslo do disocijacije pod uticajem molekula vode. To prvenstveno zavisi od profesora ali da, po meni je neophodno i pravilo je pisati u osnovnoj i srednjoj skoli

gimnazijalac21's picture

У чему се разликују ови, релативно слични, а различити процеси:

1) хидролиза

2) хидратација 

3) електролитичка дисоцијација (уз помоћ H2O) ?

Хвала унапред на одговору! :)