Koliko ima molova hidroksilnih jona u 300 mL rastvora u kome je pH=3?

MARIJA 84's picture
MARIJA 84's picture

Koliko ima molova hidroksilnih jona u 300 mL rastvora u kome je pH=3?

milicaradenkovic's picture

Ako je pH=3 to je {H+}=1*10(-3) mol/l

1*10(-3) mol-------------------1 l

x mol------------------------------0.3 l

x=0.3*1*10(-3)/1=0.0003 mol/l H+

{OH-}=Kw/{H+}=1*10(-14)/0.0003=3.33*10(-11) mol/l