Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Koliko se toplote oslobadja pri sagorevanju 112 dm3 vodenog gasa ako je: delta(CO) jednako -110,5kJ/mol,delta(CO2) jednako -395,3kJ/mol i delta od H20 jednako -241,8kJ/mol?

milicaradenkovic's picture

Evo pomoci cu ti pa ti pokusalj sam da ga uradis .Vodeni gas je smesa CO i H2 u odnosu 1:1. Prvo napisi reakciju  i iz zapremine nadji molove CO a iz reakcije nadji deltaH i imas formulu

Q=deltaH*n i nadjes toplotu.

Vuk Biljuric's picture

Reakcija je H2O+C----->CO+H2, ali za sta ce mi ovo delta od CO2?

kowalsky's picture

Dešavaju se tu dve reakcije.

Vuk Biljuric's picture

Koje?

kowalsky's picture

Pa šta bi moglo da se desi sa ugljen-monoksidom koji sagoreva?

kowalsky's picture

Sad vidim da si gore napisao pogrešnu reakciju. To je dobijanje vodenog gasa, a sagorevenjam nastaju CO2 i H2O

kowalsky's picture

Reakcije su:

2CO + O2 --> 2CO2
2H2 + O2 --> 2H2O

milicaradenkovic's picture

Mogao si da spojis te dve reakcije i da dobijes

H2+CO+O2-------------------->CO2+H2O samo ne znam da li moze tako.

kowalsky's picture

Matematički je to ispravno, ali se meni više sviđa da jedna jednačina predstavlja jednu hemijsku reakciju, a ovde ih svakako ima dve.