Stehiometrija

MarkoDemenj's picture

Koliko ce se dobiti molova kisele soli u reakciji 0.03 mola kalcijum hidroksida sa 150 ml rastvora fosforne kiseline koji u jednom litru sadrzi 0.4 mola?

aksabg's picture

Sta te buni ovde?

MarkoDemenj's picture

Sa cim radim, kalcijum hidroksidom ili fosfornom kiselinom? I koja se so dobija, posto su moguce dve vrste kisele soli-sa H2PO4 i HPO4. ?

milicaradenkovic's picture

Ca(OH)2+2H3PO4-------------------->Ca(H2PO4)2+2H2O

V1=150 ml c1=0.4 mol/l

n=0.03 mol Ca(OH)2

n1=c1*V1=0.15*0.4=0.06 mol H3PO4

n(Ca(H2PO4)2)=n=0.03 mol kisela so je Ca(H2PO4)2