Aldehidi (zadatak)

aliasljubinko's picture

Koliko je litara (dm3) gasovitog formaldehida mjerenog pri n.u rastvoreno u 1 kg 40%-tnog rastvora formalina?

Hvala unaprijed

milicaradenkovic's picture

formalin ima 40% aldehida

mr=1 kg

ms=mr*w=1000*0.40=400 g HCHO

n=ms/Mr=400/30=13.33 mol

V=n*Vm=13.33*22.4=298.6 dm3