Alkohol

Kristina 96's picture

Koliko je potrebno g odgovarajuceg alkohola za dobijanje 2,15g metil-izopropil-ketona?  

resenje:2,2           Kako da znam o kom alkoholu je rec? hvala unapred.

kowalsky's picture

O onom sekundarnom alkoholu koji na mestu karbonilne grupe kod ovog ketona ima C-OH.

buduci_student's picture

Metil-izopropil-ketona se dobija iz butanola,cija je formula C4OH10,dok ce u nasem slucaju formula ketona biti C4OH8,postavicemo proporciju

x----------2,15

74---------72

x=2,15*74/72

x=2,20972g