NMR spektar

Minika883's picture

NMR spektar estra formule C6H12O2 ima signale na δ 1,2 i na δ 3,7. Signal na δ 1,2 je tri puta intenzivniji od signala na δ 3,7. Napisati strukturnu formulu ovog estra. Imati  na umu da je intenzitet signala direktno proporcionalan broju vodonikovih atoma koji daju taj signal. Signali koje daju vodonikovi atomi na ugljeniku vezanom za elektronegativan atom imaju veće δ vrednosti.