Zapremina vode

dejanbr1's picture

Koliko ml vode treba ispariti iz 800 ml rastvora koji sadrzi 2.5 grama po litru natrijum-hidroksida da bi se dobio rastvor cija je koncentracija 0.25 mol/dm3 ?

Vuk Biljuric's picture

Da li je resenje 600cm3?

dejanbr1's picture

Da.To je u stvari 600 ml.

Vuk Biljuric's picture

c=y/Mr=2.5/40=0.0625mol/dm3
n(NaOH)=0.0625x0.8=0.05mol
V(rastvora)=n/c=0.05/0.25=0.2dm3
V(vode)=0.8-0.2=0.6dm3=600cm3