aluminijum hidroksid

lanast's picture

koliko grama aluminijum hidroksida je potrebno da se u reakciji neutralizacijom sa fosfornom kiselinom nagradi 3*10(21) molekula aluminijum monobaznog fosfata? resenje je 1,17 hvala

milicaradenkovic's picture

Al(OH)3+3H3PO4---------------->Al(H2PO4)3+3H2O

n(aluminijum monobazni fosfat)=N/Na=3*10(21)/6*10(23)=0.005 mol

n(Al(OH)3)=n(aluminijum monobazni fosfat)=0.005 mol

m(Al(OH)3)=n(Al(OH)3)*Mr=0.005*78=0.39 g mislim da je resenje pogresno.

nemanjastancic's picture

Reakcija je:

3Al(OH)3 + H3PO4 ---> (AlOH)3(PO4)2 + H2O

3 x 78g ---------------------> 6x1023

Xg ---------------------------> 3x1021

Xg = 117x10-2 = 1,17g