(2S,5R)-2.5dimetil cikloheksanon sa bazom

Natasa93's picture

da li neko zna sta bih se dobilo kada bi se (2S,5R)-2.5dimetil cikloheksanon podvrgnuo dejstvu baze ? :)

buduci_student's picture

Dolazi do enolizacije a potom ce doci i do protonovanja nastalog enolata. Ja mislim da bi onda trebalo da se dobije stabilniji diastereoizomer.

Moramo predpostaviti da je navedeno jedinjenje pod dejstvom jake baze, ali treba se navesti koje.

alexa996's picture

Slažem se da nastaje smesa dijastereomera, a pretpostavljam da nastaje više trans izomera, jer su onda metil grupe u ekvatorijalnom položaju. :)

buduci_student's picture

Tako je :D. Hvala